Wednesday, December 30, 2009

Some sounds during sleep helps memory (this time with a scientific basis).

Experientia docet

Experience teaches that it is much more to know than we know. Also it is often more interesting the way that the final destination and it starts with a truly revolutionary
"how curious!".

Some sounds during sleep helps memory (this time with a scientific basis)l

[Image: Sleeping Jane Iskra Beličanska]

Scientists from Northwestern University in Evanston (USA) led by Ken A. Paller reported in Science that the reproduction of specific sounds during sleep can be accomplished better remember what has been learned before falling asleep.

Science never has given much credence to claims that you can learn English or Chinese background by putting a recording during sleep. If you learn something like that would be because the sound of the lesson the student wakes up, not because the nouns and verbs permeate the sleeping mind. At least this was the point of view so far. The study to which we refer is causing a very interesting debate to question this view, at least in part.

The work addresses colaboradoress Paller and auditory stimuli during sleep in a different way and to understand better how the brain works during sleep. Not only that, it might be useful to people studying languages, prepare for an exam or need to memorize a text.

The researchers taught a group of volunteers to put 50 images in their correct positions on a computer screen. Each image was accompanied by a sound related: a meow for a cat, the sound of the helicopter rotor, etc..

Then, 12 subjects slept for a while, during which 25 of the 50 sounds were reproduced with white noise. When they awoke, none had realized that the sounds were reproduced nor could guess what had been. Yet almost everyone remembered more accurately the locations in the computer images associated with the 25 sounds that were heard while they slept.

This study provides a new dimension to the theory that the dream to process and consolidate memories. The volunteers slept 90 minutes or less, enough to enter the phase of slow waves corresponding to deep sleep, but not to reach the REM stage. The idea of researchers disrupt sleep at this point was based on the assumption that it is in the phase of slow waves in the brain enhances the memories of events, while in REM sleep the brain sort and organize memories .

While a 2007 study found that people who smelled of rose essence while learning a task better if they remembered the task also rose essence inhaled while sleeping, the new study suggests that memories of specific data can be explicitly identified to be reinforced.

The researchers say the study's main contributions are his contribution to the understanding of the manufacturing process of memories in the brain and strengthen the importance of sleep a sufficient number of hours.

The origin of the study was to explore whether the auditory cues could help boost cognitive behavioral therapy for people with depression or anxiety. In other areas, the method probably can not teach new information, but reinforce what has already been learned. The panacea for the opposition.

Reference:
Rudoy, J., Voss, J., Westerberg, C., & Paller, K. (2009). Strengthening Individual by Reactivating Them Memories During Sleep Science, 326 (5956), 1079-1079 DOI: 10.1126/science.1179013http://cesartomelopez.blogspot.com/2009/11/algunos-sonidos-durante-el-sueno-ayudan.html

Thursday, November 19, 2009

TukadMunga show at SI TI TEATAR

Collective show TukadMUNGA at SI TI TEATER
četrtek, 19.Novembra ob 20 uri. v Si Ti Teatru

 Monday, October 12, 2009

NEBULOZI

Solo painting exhibition / razstava slik Iskra beličanska

Samo Ljubesic o razstavi Iskre Beličanske:
Nova Ljubljanska galerija Studio osem, ki ji tudi pravijo TukadMunga ( Voda ki teče navzgor ),je locirana v Soteski 8. Nastala je kot pobuda in potreba mlajšega kroga umetnikov za neformalnim razstavnim prostorom.
V petek, 18.9.2009 ob 20 uri je bila v galeriji otvoritev razstave slik Iskre Beličanske,

pod naslovom Nebulozi.Postavljen je izbor del iz avtoričinega novejšega ustvarjalnega obdobja। Kljub nenavadnem naslovu - nebulozi,

je prvo kar preseneča izjemna dorečenost kompozicije v kombinaciji z virtuozno uporabo barvnih


Nadaljni ogled odkrije motive, ki sežejo od figuralike človeka, živali, stvari, čez kalografijo napisov in črk do abstrakcije lis in ploskev,do barv samih po sebi। Ti motivi so praviloma ločeni od kontekstualnega okolja
V skupino slik poimenovani after-ji, gre za manjše pokončne formate s centralnim motivom
portreta,
uporabljenimi navidez grafično, vender megleno zabrisanim v številnih prelivih varijacij dominantnega barvnega odtenka.
Druga skupina srednje velikih formatov so kompozicije sestavljene iz raznorodnih motivov, predstavljenih najbolj primitivno grafično do barvno plastično, postavljenih ploskovito eden zraven drugega, ali globinsko eden za drugim

Avtorica pove, da za ena slika upodablja kuščarje ki živijo v Indonezijo in se po noči oglašajo z ge -ko, iz česer stanovalci predvidevajo prihodnost; druga slika predstavi pripoved o "popu, ki je imel psa, ki je umrl in mu je na nadgrobnik napisal da je bil en pop, ki je imel psa, ki je umrl in mu je na nadgrobnik napisal..." ; nekatere slike nastanejo v enim dnevom, nekatere nastajajo več kot en mesec; v časih staro sliko preslika v novo...


Predstavljena dela Iskre Beličanske kažejo poznavanje klasične avangarde (Kee, Munch, Jawlensky) ter z inventivnostjo in dodelanostjo pričajo o širini lastnega individualnega stila, ki daje slutiti nova presenečenja


Galerija kot prostor druženja

Galerija TukadMunga je "artist run space", saj sta Iskra Beličanska in Vladimir Leben, ki skupaj s sodelavci vodita galerijo, tudi sama slikarja। V pritlični sobi hiše v Soteski 8, v ožjem jedru Ljubljane, so že njihovi predhodniki zadnjih nekaj let organizirali umetniške projekte v obliki odprtega ateljeja, delavnic in razstav, sami pa so se skupaj z lastnikom stavbe, ki jim je odstopil prostor v brezplačno uporabo, nedavno odločili, da v njem odprejo galerijo. "Lastnik stavbe je tudi sam soustanovitelj društva Studio osem, pod okriljem katerega vodimo galerijo, in podpira njeno delovanje tako prostorsko kot finančno. Ker so se naši interesi in vizije ujeli, smo spontano začeli organizirati različne dogodke, ki so nas pripeljali do ustanovitve TukadMunge," pojasnuje Iskra Beličanska.Pritlični prostor so prevzeli v začetku marca in se takoj lotili temeljite prenove. Od samega začetka jim je bilo jasno, da nočejo klasične galerije, ampak želijo galerijske projekte povezati tudi s projekti na odprtih, zunanjih površinah. K temu jih je, kot pravi Vladimir Leben, nagovarjala tudi sama lokacija. "Pravzaprav gre za skupek različnih prostorov: zadaj za hišo je čudovit vrt, pred galerijo pa veliko dvorišče, ki sicer ni v naši lasti, ampak je javna površina. Dvorišče je že samo po sebi nekakšna galerija na prostem, saj so pročelja hiš polna grafitov."

Ekipa društva Studio osem želi v TukadMungi predstavljati čimbolj raznorodne umetniške izraze, saj prihajajo tudi sami z različnih področij. Del programa se opira na donacije, del sredstev pa so pridobili tudi na projektnih razpisih MOL in JSKD. V nekaj mesecih od odprtja so izpeljali nekaj slikarskih in fotografskih razstav ter projekcijo poljskih eksperimentalnih animiranih filmov z živo glasbeno spremljavo na vrtu. Ko bodo dobili ustrezna dovoljenja, bodo povabili različne ulične umetnike, da na okoliških stavbah izdelajo stenske poslikave, mozaike... "Načrtujemo tudi sodelovanje z umetniki, ki jih zanimajo teme, povezane z javnimi površinami; ni nujno, da prav tu, lahko tudi kje drugje v mestu, a bo to nekako povezano z galerijo," še dodaja Vladimir Leben.

Začeli so z avtorji, ki jih poznajo in v katere verjamejo, počasi pa - predvsem zaradi povečanega zanimanja in želje po odprtem delovanju - vpeljujejo utečen način dela z razpisi oziroma prijavami। "Eden glavnih kriterijev pri izboru razstavljalcev je kakovost del ne glede na umetnikove pretekle reference. Pomembno je, da se čuti, da ta prostor ni naš, ampak prostor umetnikov, ki v njem razstavljajo. Ker smo tudi sami umetniki, nam je taka perspektiva blizu," poudarja Iskra Beličanska.Pomembni pa niso le razstavljalci, ampak tudi obiskovalci, ki jih vabijo na svoje dogodke prek svoje spletne strani, obveščanja v medijih, Facebooka, e-mailov, osebnega mreženja... Vse od odprtja k njim prihajajo zelo raznolike skupine ljudi, vzdušje pa je vedno zelo sproščeno. "Beseda galerija ima za večino ljudi nekoliko strašljiv prizvok. Naš namen je bil že od samega začetka, da odpremo prostor, ki ne bo zgolj galerija, ampak tudi prostor druženja," zaključuje Iskra Beličanska.

http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/objektiv/1042291028
fotografije: JakaFriday, October 9, 2009