Wednesday, May 30, 2012

3 FESTIVALU PREMODERNE UMETNOSTI NARAVNI OBJEKT 2012

Premoderne Art Museum invites
at the opening of an exhibition of art works created at the
"3 PREMODERNE ARTS FESTIVAL - NATURAL OBJECT 2012" 

opening of the exhibition and the picnic with local natural gifts
... begins on Saturday June 2 at 13 hours.
Museum of  Premoderne Art
Lower Hotič 19 ( Litija) www.premoderno.org

On display will be art peaces of the following artists:
Katrin BOLT
ISKRA BELIČANSKA
SOUL Jesih
LADISLAV LEBEN
TOMAŽ Dernovšek-VINCI

 3. FESTIVAL PREMODERNE UMETNOSTI » NARAVNI OBJEKT 2012«

Vodilo letošnjega festivala povzemamo po francoskem filozofu Jean-Jaques Rousseau 1712 – 1778 »Nazaj k Naravi«, . Leta 2012 k ponovnemu premisleku v likovnem izrazu Muzej premoderne umetnosti vabi peščico izbranih sodobnih likovnih umetnikov, da izrazijo svoj pogled v 10 dnevnem simpoziju v obliki likovnega ustvarjanja. Povabilo posameznim umetnikom, ki imajo hkrati družbeno kritičen ter ontološki pogled na naravo, se bo po rezidenčnem ustvarjanju zaključilo z razstavo v Muzeju premoderne umetnosti, ki v vsesplošni globalni krizi ponuja preprosto rešitev, da se vsaj za trenutek vrnemo Nazaj k Naravi.
Razstavni prostor za rezidenčno bivanje in ustvarjanje umetnikov maksimalno izkorišča svoje naravne potenciale, ker se nahaja okolju obdanem s travniki in njivami. Umetniška dela, ki bojo ustvarjena po 10 dnevnem nepretrganem delu, bojo razstavljena prav tam kjer so nastala, skulpture na njivi, travniku, gozdu ob reki in v svojevrstnem recikliranem razstavnem prostoru iz predelanega bivšega hleva. Postavitev se bo tako dotikala človeka in njegove biti v odnosu do narave in njene prvinske, realne danosti. In obratno. Predvsem bo poskuša poustvariti njuno medsebojno-soodvisno komunikacijo. Prav tako bo izbor materialov nosil v sebi ekološko ozaveščenost in zavedanje možne pozitivne medsebojne soodvisnosti človeka in narave.
Festival poskuša preseči s svojo orientacijo k naravi, ustrahovanje,ki vodi k zategovanju pasu ter materializem, ki ustvarja družbene delitve in spodbuja neenakost. Vodilo tovrstne umetnosti je čistost in nepokvarjenost, ki presega človeški pohlep, potrošništvo ter pehanje za materialim, ter zgled, ki ga dajemo kot najbolj primaren in naraven prebivalec zemlje, kot Rosseau-jev »divjak«, ki ga vodi vzgib sočutja in gon po samoohranitvi. Rousseaujevsko sočutje je tisto, ki v naravnem stanju preprečuje hobbesovsko vojno vseh proti vsem. V Razpravi o izvoru in temeljih neenakosti se prvotno dobro samoljubje, sprevrne v sebičnost (amour propre) in prvotna naravna harmonija odnosov je porušena. Amour propre(ljubezen do samega sebe-samoljubje), vzpodbudi ljudi, da se primerjajo z drugimi. Ta želja po primerjavi z drugim, žene ljudi, da iščejo prevlado nad soljudmi kot način za dosego lastne sreče.
Naravni pogoji so nam torej podarjeni, saj živimo na najlepšem kotičku planeta, vzpostaviti je potrebno samo porušeno ravnovesje . Z omenjenim festivalom premoderne umetnosti Naravni objekt 2012 ne želimo spreminjati sveta, temveč sebe v zdravem odnosu do narave, umetnosti ter so-ljudi
 Muzej premoderne umetnosti vas vljudno vabi
na otvoritev razstave likovnih del nastalih na
 " 3 FESTIVALU PREMODERNE UMETNOSTI NARAVNI OBJEKT 2012"

otvoritev razstave in pogostitev z lokalnimi darovi narave
se prične v soboto 2 junija ob 13 uri.
v Muzeju premoderne umetnosti
Spodnji Hotič 19     www.premoderno.org

Na ogled bodo dela sledečih likovnih umetnikov:
 KATRIN BOLT
 ISKRA BELIČANSKA
 DUŠA JESIH
 LADISLAV LEBEN
 TOMAŽ DERNOVŠEK- VINČI

Tuesday, May 22, 2012

MAJSKI SALON


Vabljeni na razstavo slovenskih likovnih ustvarjalcev na področju slikarstva in kiparstva, instalacij ter umetnosti sodobnih medijev v preddverje Marmorne dvorane.

Majski salon je razstava vseh slovenskih profesionalnih likovnih
ustvarjalcev združenih v Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov in
bi lahko njene začetke postavili v leto 1909 z otvoritvijo Jakopičevega
paviljona in tretje slovenske umetniške razstave ali morda celo v leto
1900 z otvoritvijo prve slovenske umetniške razstave in začetke organiziranega
delovanja in povezovanja likovnih ustvarjalcev. Od takrat dalje
so prizadevanja, bolj ali manj uspešna, da se ohrani in vzdržuje koncept
letne pregledne razstave, na kateri imajo možnost predstaviti svoja dela
vsi profesionalni likovni ustvarjalci, po lastni presoji in odgovornosti do
svojega dela in tudi do javnosti. To je razstava, kjer se srečujejo različne
generacije, področja in pristopi likovnega ustvarjanja, kjer se ohranja
tradicionalno slikarstvo in kiparstvo, instalacije ter umetnost sodobnih
medijev. Po drugi strani je nekakšen odsev trenutnega stanja likovne
produkcije v Sloveniji, še več, pozorni obiskovalec, z izostrenim občutkom
za likovno umetnost, lahko prepozna stanje kulture in širše družbene
klime v Sloveniji.