Sunday, December 17, 2017

Otvoritev kavarne Soteska z razstavo slik iz zbirke Mihovec 
Razstava slik iz zbirke Mihovec
 Razstavljena bodo dela avtorjev 

Todorče Atanasov, Iskra Belčianska, 
Bostjan Plesnicar, Boštjan Franc Avguštin,
Vladimir Leben, Oliver Marčeta in Miro Masin.

Otvoritev 21 December, 2017 ob 19.00
Soteska 8, SI- 1000 Ljubljana, Slovenija
Lepo vabljeni                                                  Iskra Belicanska
                                                 Cocteil 100 x 120 oil on canvas

Saturday, November 25, 2017

Slikarska razstava Transcendentalna adolescenca


Iskra Beličanska ter Boštjan Plesničar sta zopet združila moči, tokrat v pomoč izumiteljem pri projektu Gods particle. 
S svojimi slikarskimi sugestijami bosta vplivala na znanstvenike inštituta Jožef Štefan.
Obstaja velika možnost, da pri tej znanstveni tekmi Slovenci prvi odkrijemo Božji delec na osebnem nivoju.

Razstava je odprta od 11 December do 10 Januar

Pridite v množičnem številu in bodite del spektakularne prihodnosti!

Transcendwntalna adolescenca

 Akademska slikarja Iskra Beličanska in Boštjan Plesničar se v galeriji Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani predstavljata z igrivo in sofisticirano temo, ki sta jo poimenovala Transcendentalna adolescenca. Ustvarjalca se na razstavi srečujeta in prepoznavata v skupnih koordinatah, ki jih določajo odnosi med spoloma, občutja breztežnosti in antropomorfizmi – prenašanja človeških lastnosti ali odnosov na druga bitja, stvari ali pojave.


 

The openingTuesday, October 31, 2017

Exhibition KORENI, PORTI, PORTALI, PATIŠTA I PATOKAZI, Croatia and Macedonia

Ja imam taa čest i radost da Ve izvestam deka e na 28.09.2017 godina uspešno otvorena grupnata MULTIKULTURNA izložba naslovena "KORENI, PORTI, PORTALI, PATIŠTA I PATOKAZI" vo prostorot na MKD "Makedonija" vo Split, R.Hrvatska, so učestvo na 62 likovni umetnici od R.Makedonija. Izložbata bese prethodno predstavena vo Galerijata na Dvorecot Trakovščan, Zagreb Hrvatska vo 2016 godina i vo Galerijata na domot na kultura Kočo Racin, Skopje, Makedonija.

Izložbata e otvorena vo ramkite na manifetsacijata" XXVI Dani makedonske kulture"- Dani Sv Kirila i Metodija" "XXVI Denovi na makedonskata kultura- Denovi na Sv Kiril i Metodij" vo SPLIT vo organizacija na MKD "Makedonija" od Split , R.Hrvatska i J.U Dom na kultura "Kočo Racin" od Skopje, R.Makedonija kako i Zaednica na Makedoncite vo R.Hrvatska " vo Zagreb . 

Po povod otvoranjeto na izložbata nastapi horot pri MKD "Makedonija",voveden zbor kon manifestacijata dade Angel Mitrevski,pretsedatel na MKD "Makedonija" ,a izložbataja otvori Violeta Kalikj, istoričarka na umetnosta, kurator na izložbata, stručen sorabotnik za vizuelni umetnosti dizajn i arhitekrura pri J.U Dom na kultura "Kočo Racin" Skopje,R.Makedonija.
 

Ovaa multikulturna izložba obedinuva raznorodna tematika na grupa umetnici, brojni akademski slikari, grafičari,skulptori, dizajneri, ilustratori, arhitekti, koi se pretstaveni vo poveke likovni tehniki. Izložbata beše pretstavena vo Dvorecot Trakošćan, vo R.Hrvatska, vo dekemvri 2016g, potoa vo MKD "Ilinden" vo Rijeka vo mart 2017 a sega e vo tek nejzinoto pretstavuvanje vo Split do 19.10.2017g.

 Avtor na postanovkata e Violeta Kalikj, kustos i kurator na izložbata. Realizacija na ovaa značajna izložba koja združuva brojni entiteti i nacionalnosti na grupa umetnici od poveke genertacii, sega pretstavena vo Split e pomognata od Sovetot za Nacionalni malcinstva na Republika Hrvatska,pretstavnik MNMSDŽ.
 

Izložbata e mediumski pokriena od "Slobodna Dalmacija" i snimana od Hrvatska Radio televizija.
 

 Pomegju učesnicite se :

Iskra Belicanska

mr sc. Agron Abduli,Sašo Ackovski, mr.sc. Reshat Ahmeti, Nebuše Ajeti, Ilina Arsova, mr. sc. Imer Bayrami, mr. sc. Ibrahim Bedi, mr. sc. Iskra Beličanska, mr. sc Emilija Božinovska, mr .sc. Vlaho Brangjolica, Tomo Bundevski, Nikola Butrov, Simonida Filipova Kitanovska, Bojana Grujovska, Romir Imami, mr sc Žaklina Gligorievska Kočoska, mr. sc. Jana Jakimovska, mr. sc., Simona Jakimovska, mr. sc.Zoran Jakimovski, mr. sc.Stefan Jakimovski, mr. sc. Goran Jovanov, dr.sc Biljana Jovanovska, mr. sc.Petra Jovanovska, mr. sc.Maja Kirovska, Lenče Kocevska, Sarita Konevska, Grozdan Krstevski, Rosica Lazeska, mr. sc. Marijana Marioncu Simovska, Radoslav Marković Rajo, mr. sc.Jovica Mijalković, mr. sc.Schipe Mehmeti, mr. sc.Jasminka Novkovska, Dubravko Naumov, mr. sc. Blagoja Naumovski Bane, Verina Nikolova Suvaž, mr. sc. Dančo Ordev, mr. sc. Doroti Pačkova, mr. sc. Evgenij Pantev, mr. sc. Irena Paskali, Olga Pankina, mr. sc. Marijana Petkova Šijakovska, Iva Pirkovska, mr. sc.Vesna Radišić Ackovska, mr. sc.Ismet Ramičević, dr.sc Maja Raunik Kirkov, mr. sc.Hristijan Sanev, Enver Selimi, Ilčo Simovski, mr.sc. Marija Svetieva, dr.sc Dita Strova, Dušica Stepanoska, mr sc.Žaneta Spirovska Radevska,mr.sc. Marija Rašković,mr.sc. Maja Taneva, Aleksandar Aco Tanevski, Emilija i dr.sc Stojče Tocinovski, mr.sc.Toni Šulajkovski, Lidija Vujisić, mr.sc Mirko Vujisić i mr.sc Hristina Zafirovska.

 
Violeta Kalikj
kurator na izložbata
stručen sorabotnik za vizuelni umetnosti ,dizajn i arhitekrura
J.U Dom na kultura "Kočo Racin" Skopje,R.Makedonija