Monday, July 6, 2015

Cultural happening Negotino and Ohrid 2015

http://cooltura.mk/likovna/likoven-hepening-balkanski-kulturni-sredbi-2015 
BALKANSKI KULTURNI SREDBI 2015


Iskra Belicanska

Во Неготино на 3.7.2015 (петок) почнуваат Балкански средби по прв пат од ваков вид, кои што опфакаат активност на полето на ликовната уметност.

Се предвидува во иднина да ги опфати и другите полиња на културата како музика, театар, книжевност ...

Уметници од Турција, Србија, Словенија, Бугарија и Македонија првиот ден ќе работат дела во Неготино кои што ќе бидат изложени вечерва во Домот на култура Ацо Ѓорчев во Неготино.

Следниот ден ќе се работи во Охрид по исти принцип и вечерта делата ќе бидат изложени во Домот на култура Глигор Прличев во Охрид.

Организатор на оваа манифестација е Домот на култура од Неготино, а потпомогнат од Министерството за култура.

 

Negotino

 


 

 

 

 

 

Ohrid