Monday, September 6, 2010

Studio open doors

Studio open doors / Odprta vrata ateljea

Ob obletnici Metelkove, slikarski ateljeji odpirajo vrata obiskovalcem.

V ateljeu "Fajtovina" ( srednji vhod v stalbi Pešaki, po stopnicah gor pa desno, na konc hodnika) bodo na ogled najnovejše slike Iskre Beličanske iz serije "Neskončne zgodbe"
 ..

Vrata ateljeja se odprejo v petek 10.9.2010 ob 17.00 do 21.00.
Opening: Metelkova Mesto, Pešaki 1o/09/2010 / Friday, 17.00h - 21.00

Vljudno vabljeni! / Wellcome!

Neskončne zgodbe 

Neskončne zgodbe Iskre Beličanske so življenjske zgodbe. Govorijo o ljubezni, o individualizmu nasproti kolektivizmu, izgubi identitete in ponovnemu odkrivanju le-te, izolaciji, hrepenenju, iskanju ravnovesja med realnim svetom in notranjimi svetovi .....V njih se lahko vsakdo prepozna. Nekatere slike uprizarjajo pogled in kritiko sodobnega življenja, druge pa pomanjkljivosti istega in potrebo po pobegu v paralelne svetove notranjega življenja. Telesnost, a vseeno eteričnost. Kot da bi podobe lebdele in nas odnašale v neskončnost pravljičnega sveta. Sanje, v katerih se razblinijo vsi dvomi, ti stalni spremljevalci našega vsakdana.

Slike Iskre Beličanske so polne energije, veselja do življenja in radovednosti. Njena dela nas premamijo tako s svojo vabljivostjo, odprtostjo, iskrenostjo in zapeljivostjo, kot tudi z dinamičnostjo, razgibanostjo in usklajenostjo. Pred nami se razprostrejo žive slike, ki dihajo in živijo z nami. V njih lahko začutimo stik tudi z avtorico samo, ki nas očara s svojo inovativnostjo in pričara vstopnico v nove prostore s čustveno nabitim vzdušjem.

Domiselnost njenega umetniškega izraza je vidna tudi v izjemnosti kompozicije njenih del. Zasnovana je iz več odlomkov, ki skupaj delujejo enotno in gradijo zaključeno celoto.Vsak naslednji fragment nam podaja nove momente iste zgodbe, a obenem z odprtostjo kompozicije dopušča gledalcu, da uprizori naslednje kadre v svoji domišljiji... in tako do neskončnosti, kar sliki doda še eno novo dimenzijo - čas. Ponavljajoče se figure in vzorci nikoli niso čisto enake, s seboj nosijo spremembe, ki se zgodijo v preteklem času in dajejo slutiti „manjkajoči kader“ pred novim prizorom.

Ta vrsta kompozicije, ki vsebuje fragmentiranje, spominja na kadriranju pri stripu. Razlika je v tem, da tukaj zgodba teče linearno in brez dramatičnih zapletov. S subtilnimi spremembami v zaporedja fragmentov avtorica ustvarja ritem, ki določa notranjo dinamiko slike. Na ta način nam prikaže določen razvoj ali pa premik v vedno nov vpogled v različne plati istega dejanja. Prizori na njenih slikah se kar vrstijo, postavitev je duhovita, pa tudi zapeljiva.

Prav tako lahko povlečemo paralelo med slikarstvom Iskre Beličanske in animacijo. Če bi obraze iz "Fejsbuka" izrezali in postavili skupaj kot kadre v animiranem filmu, bi dobili obraz človeka, ki nam z mimiko hoče nekaj povedati. Usta iz "Neuglašenega orkestra" bi lahko uprizarjala pop art, absurden nemi film, ki proizvaja zvoke (petje). "Sleeping Jane" bi se premetavala v postelji, medtem ko bi se valovi v ozadju premikali. "Dreaming John" bi lebdel na oblakih spreminjajoč svojo pozo v odnosu na premikajoče se oblake, ki bi nakazovali dinamiko njegovih sanj. "Sanjači" bi bili pod vplivom Tarantinove hitro premikajoče se "krožeče" kamere. "Brezobrazni" bi lahko bili postmoderni film (parodija Benettona) „odštevanja“ slehernika, kateremu je sistem sodobnega sveta (z omejenostjo opravičenega emotivnega življenja) odvzel karakter in zdaj ponuja svoj brezkarakterni obraz za prosto projekcijo.

Iskra slika svet takšen, kakršnega pozna, in skupaj z nastajanjem slik, iznajdevajoč rešitve za določene ideje, se tudi sama uči. Za vsako sliko uporabi slikarsko rešitev, ki jo najbolj približa ideji, iz katere se je slika porodila. Od prve ideje do končne izvedbe preteče kar nekaj obratov Zemlje okoli njene osi. Ravno tako zna slediti intuiciji in kdaj pa kdaj nehote, vendar še zdaleč ne slučajno, pride do rezultata, ki jo zna presenetiti. Njen proces ustvarjanja je kot povezovanje odlomkov in nedefiniranih pomislekov, ki v določenem momentu dobijo svoj smisel. S tem postanejo zaključena celota in tako definirajo en proces, zaprejo en krog, ki se je zgodil istočasno v sliki in ustvarjalcu

V nadeljavanju že ustanovljene tradicije "Neskončnih zgodb" je besedilo nastalo iz odlomkov misli in zapiskov, ki se medsebojno dopolnujejo.

Avtorji besedila: Helena Maček in Angela Jus

Tuesday, August 24, 2010

Art colonie" ISKANJA"

Art colonie "ISKANJA" Žička kartuzija
Fotografija: Branko Kukurin

 


 


 
Sunday, August 15, 2010

Art nstalation at TukadMUNGA

Gallery TungaMunga presents:

Aktuelle Architektur der Kulture, AADK
Vania Rovisco, Live Installation
9, 10 and 11 August from 19h to 22h

with Invited Guests
Daniel James ∞ Iskra Belišanska ∞ João Paulo Nasri
Leja Jurisic ∞ Mala Kline ∞ Vladimir Leben
among others ...
Before the preformance, photo by Sunčan Stone

 Galerija TukadMUNGA bo med 9. in 11. avgustom gostila berlinsko umetniško mrežo Aktuelle Achitektur der Kultur (AADK). AADK bo v sodelovanju s slovenskimi umetniki postavljala in predstavila Live instalation. 9. in 10. 8.: možen ogled nastajanja instalacije med 19 in 22 uro.11. 8.: predstavitev instalacije od 19 do 22 ure. Sodelujoči: Iskra Belisanska, Daniel James, Leja Jurisic, Mala Kline, Vladimir Leben, João Paulo Nasri and Vania Rovisco

AADK & TukadMUNGA 
 
 


 


 To bring together distinct creative processes (such as encompassing various mediums, music, visual, dance, etc) to experiment with them using the body as a point of departure as well as a medium and destination to what is referred to as 'interventions in space'. We are challenged and challenge gallery spaces. The desire is to explore how to work in alternative/informal spatial contexts. Space, what relations can spatial disposition arouse in the public?
Does what is being proposed vary in understanding, when changing space? A vital part of this project is to explore what live installation is. The notion of presence seems to be constantly hovering in the work. What conception of the body are we to adopt or readopt, discover or rediscover when confronted with each other in such spaces? Another central issue is the occupation of space and the ways of dealing with it. Space transforms itself in the 'slipping' of the ready-mades into one another, to then spread out in their 'spilling' into expanding space. Since it all happens live, will spatial disposition greatly inform the process and it's collaborators? That is a much - wanted/sought risk... how will spatial disposition affect the process and its collaborators?