Tuesday, July 6, 2010

Iz samih lučnih žarkov

Obvešèam vas, da bo razstava Iz samih lučnih žarkov v galeriji Inštituta Jožef Stefan trajala do 1. septembra. Dela bodo na ogled v galeriji Inštituta (Jamova ulica 39)

"Ljubljana Sky" by Iskra Beličanska

Rays from the actual arch / curator: Nusa Podgornik
.. In clouds of softness, as an islands of freedomwhich invites you to "luxurious vacation ", in the art work of Iskra Beličanska, the Sky above Ljubljana "Ljubljana Sky" isfree and open, with an abundance of spacefor all. His monumental dimensionaddresses with its symbolism and invites all whodare to dream, as well as those who dreamjust wanted to revive ...

IZ SAMIH LUČNIH ŽARKOV ... Modri oblok je narejen iz tanjšega predmeta, ki si ga človek misliti more, narejen je iz samih lučnih žarkov in to iz modrih žarkov solnčne svetlobe. Solnčna luč je bela in sostavljena je iz več drugih barvenih luči… in te luči iz neštetih odtenkov, in ti, ne le, da se delijo, razdeljujejo, redčijo, gostijo in svetlijo dalje, temveč tudi pršijo vsepovsod, s čimer navdihujejo ustvarjalce in širijo espri umetniških del. Osvetljena in izpostavljena pa je tudi vez med umetnostjo, znanostjo in mestom, med Društvom likovnih umetnikov Ljubljana (DLUL), fizikom Jožefom Stefanom, Inštitutom in likovno galerijo, ki nosita njegovo ime, ter Ljubljano, Svetovno prestolnico knjige leta 2010. In prav knjiga Jožef Stefan, pesnik in fizik je navdahnila naslov te razstave ter vsebinsko povezala celoten projekt. Ker je odprtost teme omogočila številne asociativne ter avtorske navezave, so si nekatere ustvarjalke in ustvarjalci temo zamislili v povsem realističnih okvirih, drugi so jo preoblikovali in stilizirali skozi subjektiven likovni vidik, tretji so se osredotočili na njeno simbolično sporočilnost in soustvarili balzamičen prostor, varno okolje za naše likovne čute. Na oblakih mehkobe, ki kot otoki svobode vabijo k „razkošnemu počitniškemu predajanju“, v delu Iskre Beličanske je nebo nad Ljubljano, Ljubljana Sky, svobodno in odprto; z izobiljem prostora za vse. Njegova monumentalna razsežnost nagovarja s svojo simboliko in vabi vse, ki si upajo sanjati, pa tudi tiste, ki bi sanje želeli le obuditi...


Nuša Podgornik

Reportža TV Slovenija, kultura ob 22
"Iz samih lučnih žarkov"
http://tvslo.si/predvajaj/kultura-ob-22h/ava2.75242715/

1 comment: