Sunday, July 1, 2012

Razstava "Iskanja 2012" Žička kartuzija 21 Junija – Septembra Kulturni dom Slovenske konjice

Kuluni dom Slovenske konjice 1 7 2012- 1 10 2012
Production: Cultural society Liberta liberat "


Iskra Beličanska

....Each year, more and more of the monastery Žička kartuzija is renovated and we believe that in one of the rooms, the "seekings" collection will find its domicile. For the visitors, so thay will have the opportunity to see the works again. For the monastery itself that has hosted and inspired us over all those years. And not last for all the authors and organizers, who will know that their work and long time contribution was not in vane"


Iskra Beličanska

 ..Vsako leto je obnovljenih več prostorov kartuzije in verjamemo, da bo v enem izmed njih zbirka svoj prostor našla tudi zbirka "iskanja". Zaradi obiskovalcev, ki bodo tako imeli možnostše gdaj videtinastala dela. Zaradi kartuzije same, ki nas je vsa ta leta prijazno gostila in inspirirala.In nenazadnje zaradi vseh avtorjev in organizatorjev, ki bodo videli, da ves njihov dolgoletni trud in prispevek ni bil zaman. " Matjaž Šmalc / project manager

Avtorji: Iskra Beličanska, Helena Maček, Nejra brčič. Ana Šćekić, Zvonko Pušnik, Tina Špilar, Branko Kukurin, Anežka Rozahnalova, Tereza Černa

No comments:

Post a Comment