Thursday, October 18, 2012

Razspoka v času / The crack in ime

Skupinska razstava »Razpoka v času«
The crack in imeSkupinska razstava, na kateri se predstavljajo: Iskra Beličanska, Neva Bilač, Vesna Čadež, Andreja Čeligoj, Jurij Dobrila, Boštjan Kavčič, Marjeta Medved, Metka Pepelnak, Jurij Pfeifer, Nataša Ribič, Mojca Sekulič Fo, Saba Skaberne, Katja Smerdu, Brina Torkar Križaj.

Kdo smo? Kam gremo? Današnji čas- neustavljiv, hitrejši kot kdajkoli, brezbrižen… Kam potuje naša misel v tem času? Ker današnji čas, ta veliki »izgubljeni danes« ne priznava več individualnega in ponotranjenega ampak navidezno in materialno, je človek ujet v brezbrižno in zlo ustroja tega sveta.

Razpoka v času je pravzaprav tisto zatočišče, kamor se zateka, kjer se napaja in ohranja umetnikova misel. ločena od zunanjosti, vendar še kako povezana z vsemi problemi vsakdanjika, da lahko kritično skozi realizirano idejo pripelje do odrešitve tako umetnika samega kot tudi gledalca.

Iskra Beličanska s sliko Sanjači pravzaprav hodi na tisti strani razpoke sodobnega časa, ki ga z lahkotnostjo in optimizmom preveva čista misel o sreči, o tem da smo in tudi o tem, da lahko sanjamo. In če zmoremo slednje je to-stranost lahko vedra. In tako živimo za vsak nov dan, ki nam ga ponuja ta svet in se od časa do časa dvignemo nad oblake, da pogledamo navzdol kaos in sanjamo še naprej, dokler Zemljo ne zakrijejo oblaki in je nad nami samo še jasno nebo. In tam skušamo živeti. Na oblakih sreče.

"V sliki me zanima dinamika in ritem, ki naredi sliko gibljivo, kot film. Biti nad oblaki je simbolika, ki nagovarja gledalca sanjariti, kar je pot do odpiranja kreativnosti in iskanja ..."


In her painting The dreamers Iskra Belicanska waves her way along the happy side of the crack of our modern times and spreads pure thoughts of happiness with ease and optimism She evokes the notion that we exist, that we can also have dreams and if we are capable of the latter, this part can be cheerfuller.
In this way we live for each new day which the world offers and from time to time we ascent above the clouds to look down on the chaos We keep of dreaming until the clouds obscure the Earth and there is nothing but the clear skies above us. We try to abide there, on the clouds of happiness

"I get intrigued by the dynamics and the rhythm in a painting which give it mobility like in a film. To be above the clouds is a symbol which evinces daydreaming in a viewer which is the part of creativity and searching...

Kusosinja Saša Bučan

 18 10 2012 galerija ZDSLU
Komenskega 8 1000 Ljubljana

http://www.mladina.si/116912/razpoka-v-casu/

No comments:

Post a Comment