Tuesday, November 6, 2012

Collective exhibition 20 years MKD

Razstava likovnih del članov MKD ob 20obletnici delovanja društva Makedonija


  • Na tej razstavi v galeriji Srečišče / Celica / se avtorji predstavljajo z likovnimi deli nastalimi na likovnih kolonijah, ter z tremi deli mlajših članov, ki so se pridružili pozneje. Vsaka razstavljena slika predstavlja kos intimnosti, ki je morda kombinacija podzavestnih usedlin preteklosti in sedajnosti. Vsak avtor odkriva svoj specifični likovni svet skozi različne stile od realizma do absstrakcije. Obravnava likovne problematike se pri vsakemu kaže skozinjemu lasten, orginalen način, z izbiro različnih motivov, širokega dijapazoma barvne palete, ter različnih tehnik slikarskega in grafičnega medija. Diverziteta raztavljenih del nas na en način bogati in pomaga pri razumevanju posameznega avtorjevega sporočila

     

    Ema Soleva Vardjan, organizatorica likovnih kolonij pri MKD

Metelkova 8, 1000 Ljubljana, Slovenia


Razstavljajo:
Gocetrajkovski, Iskra Beličanska, Boge Dimovski, Anita Šefer, Irena Dimovska, Dime Temkov, Todorče Atanasov, Darko Šarec, Izidor Jalovec, Svetlana Jakimovska rodič, Ema Soleva Vardjan, Dimitar malidanov, saška Mitrova Jordanova in Miro Dovč

No comments:

Post a Comment