Tuesday, June 30, 2009

Solo exhibition at Hause of culture, Pivka, Slovenia  
 
Marko Butina  "Preprosto majstorsko"

»Strip, ki ga riše Iskra, ni strip v klasičnem pomenu besede, saj ne upošteva stripovskih konvencij: ni akcije, ni stopnjevanja in ni menjave planov. Tudi kompozicijsko je njen strip preprost. Risba beleži občutke in čeprav včasih nima dobesedne zveze z izhodiščnim besedilom, se z njim vseeno prekriva, saj poezijo postavlja v nov kontekst in lasten interpretativni okvir. (…) Preprosto in mojstrsko.« (Marko Butina)


No comments:

Post a Comment